Dedicated Server GPU Đức

Dedicated Server GPU 1
1.200.000/tháng

CPU : Core i7-4770

Processor: 3.40GHz – 3.90GHz

Core : 8 Core

RAM : 32 GB

HDD : 2 x 2 Tb

GPU : Yes

Internet : 1 Gbps

Bandwidth : Unlimited

IPv4 : Private

Location: Germany & Finland

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
Dedicated Server GPU 2
1.200.000/tháng

CPU : Core i7-4770

Processor: 3.40GHz – 3.90GHz

Core : 8 Core

RAM : 32 GB

SSD : 2 x 240 GB

GPU : Yes

Internet : 1 Gbps

Bandwidth : Unlimited

IPv4 : Private

Location: Germany & Finland

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
Dedicated Server GPU 3
1.300.000/tháng

CPU : Core i7-7700

Processor: 3.60GHz – 4.2GHz

Core : 8 Core

RAM : 64 GB

SSD : 2 x 256 GB

GPU : Yes

Internet : 1 Gbps

Bandwidth : Unlimited

IPv4 : Private

Location : Germany

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
Dedicated Server GPU 4
1.500.000/tháng

CPU : Core i7-7700

Processor: 3.60GHz – 4.2GHz

Core : 8 Core

RAM : 64 GB

SSD : 2 x 512 GB

GPU : Yes

Internet : 1 Gbps

Bandwidth : Unlimited

IPv4 : Private

Location : Germany

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
Dedicated Server GPU 5
1.900.000/tháng

CPU : Core i7-8700

Processor: 3.20GHz – 4.6GHz

Core : 12 Core

RAM : 64 GB

NVMe SSD : 2 x 512 GB

GPU : Yes

Internet : 1 Gbps

Bandwidth : Unlimited

IPv4 : Private

Location: Germany & Finland

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
Dedicated Server GPU 7
2.500.000/tháng

CPU : Core i9-9900K

Core : 16 Core

Processor: 3.60 GHz-5.0 GHz

RAM DDR4: 128 GB

SSD NVMe: 2 x 1Tb

GPU : Yes

Internet : 1 Gbps

Bandwidth : Unlimited

IPv4 : Private

Location: Germany & Finland

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
Dedicated Server AMD Ryzen™ 9 5950X
6.500.000/tháng

CPU : AMD Ryzen™ 9 5950X

Core : 32 Core

Max. Boost Clock: Up to 4.9GHz

RAM : 128 GB DDR4 ECC

Nvme SSD: 2 x 4Tb

Internet : 1 Gbps

Bandwidth : Unlimited

IPv4 : Private

Location: Germany

OS: Windows & Linux

Đăng ký ngay
Dedicated Server AMD EPYC™ 7502P
12.500.000/tháng

CPU : AMD EPYC™ 7502P

Core : 64 Core

Max. Boost Clock: Up to 3.35GHz

RAM : 256 GB DDR4 ECC Up to max 1024Gb

NVMe SSD: 4Tb

Internet : 1 Gbps

Bandwidth : Unlimited

IPv4 : Private

Location: Germany & Finland

OS: Windows , Linux

Đăng ký ngay