VPS GPU Việt Nam

VPS GPU VN 1
2.200.000/tháng

CPU : Dual Xeon E5-2670V2

Processor: 2.50GHz – 3.30GHz

Core : 20 Core 40 luồng

RAM : 80 GB

NVMe SSD : 1Tb

GPU : 6Gb

IPv4 : ….

Location: Việt Nam

OS: Windows

Đăng ký ngay
VPS GPU VN 2
3.000.000/tháng

CPU : Dual Xeon E5-2680v4

Processor: 2.40GHz – 3.30GHz

Core : 28 Core – 56 luồng

RAM : 80 GB

NVMe SSD : 1Tb

GPU : 4G

IPv4 : ….

Location: Việt Nam

OS: Windows

Đăng ký ngay
VPS GPU VN 3
3.250.000/tháng

CPU : Dual Xeon E5-2680v4

Processor: 2.40GHz – 3.30GHz

Core : 28 Core – 56 luồng

RAM : 80 GB

NVMe SSD : 1Tb

GPU : 6Gb

IPv4 :

Location : Việt Nam

OS: Windows

Đăng ký ngay
VPS GPU VN 4
3.500.000/tháng

CPU : Dual Xeon E5-2680v4

Processor: 2.40GHz – 3.30GHz

Core : 28 Core – 56 luồng

RAM : 80 GB

NVMe SSD : 1Tb

GPU : 8Gb

IPv4 :

Location : Việt Nam

OS: Windows

Đăng ký ngay
VPS GPU VN 5
3.800.000/tháng

CPU : Dual Xeon E5-2683v4

Processor: 2.10GHz – 3.0GHz

Core : 32 Core – 64 luồng

RAM : 128 GB

NVMe SSD : 1Tb

GPU : 8Gb

IPv4 :

Location: Việt Nam

OS: Windows

Đăng ký ngay